Agile

Agile Sweden skriver att ”Agile kan sägas vara ett paraplybegrepp. Det är inte en systemutvecklingsmetodik i sig utan snarare en uppsättning värderingar, attityder och principer. Inom agile finns ett antal olika utvecklingsmetodiker som anses vara agila. Då det idag saknas en vetenskaplig definition av vad agile egentligen innebär kan man idag mest säga att metodikens upphovsman säger sig bekänna till de agila värderingarna.” (http://www.agilesweden.com/metoder.htm).

Men denna uppfattning verkar inte uppfattad av alla som arbetar med agila metoder. Jag hittade en presentation av Gabriel Svennerberg som kopplar agila och användarupplevelser. Som jag uppfattar så menar Svennerberg att användarupplevelser omfattar många område inom design. Jag tänker alltså att design är organisering som människan gör för att påverka. För att skapa användarupplevelser bör designer alltså arbeta som ett team, och utveckla artefakter iterativt. Titta gärna på Svennerbergs presentation och lämna gärna en feedback. En bra bok som jag rekommenderar  ”Devices: on hospitality, hostility and design” skriven av Martin Avila.