Agile

Agile Sweden skriver att ”Agile kan sägas vara ett paraplybegrepp. Det är inte en systemutvecklingsmetodik i sig utan snarare en uppsättning värderingar, attityder och principer. Inom agile finns ett antal olika utvecklingsmetodiker som anses vara agila. Då det idag saknas en vetenskaplig definition av vad agile egentligen innebär kan man idag mest säga att metodikens upphovsman säger sig bekänna till de agila värderingarna.” (http://www.agilesweden.com/metoder.htm).

Men denna uppfattning verkar inte uppfattad av alla som arbetar med agila metoder. Jag hittade en presentation av Gabriel Svennerberg som kopplar agila och användarupplevelser. Som jag uppfattar så menar Svennerberg att användarupplevelser omfattar många område inom design. Jag tänker alltså att design är organisering som människan gör för att påverka. För att skapa användarupplevelser bör designer alltså arbeta som ett team, och utveckla artefakter iterativt. Titta gärna på Svennerbergs presentation och lämna gärna en feedback. En bra bok som jag rekommenderar  ”Devices: on hospitality, hostility and design” skriven av Martin Avila.

Användarupplevelse

image

Sturegallerian i Stockholm ger besökaren en underbar upplevelse. Det känns väldigt trevligt med denna installation av flygande cyklar. Designern om det är en eller flera måste få beröm för den trevliga upplevelsen de har skapat. Färgerna är glda och retrospektiva. Det som jag saknade är designen av ljud och musik. Jag vill gärna besöka om denna centrum.

Akvareller

Det sköna med akvareller är transparensen! Här är ett exempel på en målning som jag utfört sommaren 2011, i Vårberg. Observera att det finns många olika sätt och tekniker i akvarellmålningar.

Sommaren i Vårberg, Stockholm 2011

Illustrationer i H&Ms kläder

Jag tog mig friheten att fota en bit av en klänning som jag köpt till min dotter. Både det arabiska teckensnittet och symbolerna har min prägel. Naturligtvis finns det mycket andra arbeten på Plaza Magazine, IKEA, och andra produkter för olika företag som jag av rättighetsskäl inte vill visa. Det finns en hel del som jag har i tryckta medier som jag kan visa för den intresserade.

20130310_220716