Spindeln mellan teknik och människa

Interaction Designer – The Link between Technology and User

How Interaction Designers describe their profession

Felix Kjäll & Ali Mohamed

Abstract

In this bachelor thesis we have studied how interaction designers describe their profession. The research material is based on nine interviews with interaction designers. Questions cover areas such as interaction design tasks, what abilities they consider important, how they describe their relationship to the users, and cooperation with colleagues. We have analyzed the results using key terms such as habitus, field, and capital, as described by sociologist Pierre Bourdieu. The interviewees express humanistic views, and ask for more cooperation between interaction designers, as well as other people within the field of IT production. We suggest possible solutions, like design patterns, with the goal of sharing knowledge within the IT field.

Keywords

Capital, Design Pattern, Field, Habitus, Interaction Design, Pierre Bourdieu, Usability

Ladda ner uppsatsen som en pdf  Spindeln mellan teknik och människa En studie om hur interaktionsdesigner beskriver sitt yrke.

Äntligen utxaminerad i digitala medier

En slututställningen för multimedia studenter ägde rum den tredje juni 2010 i DAC (Digital Art Center) i Kista. I denna utställningen har jag med 4 andra studenter tagit fram ett koncept som gör det möjligt att känna med handen det vi ser på datorn. Här visar jag affischen som jag tagit fram med hjälp av gruppens konstruktiva kritik och visar även affischen för hela utställningen. Studenterna i gruppen är Felix Kjäll, Per-Ola Nilsson, Anna Mahdesian och Maria Gromova. Det kan liksom bli värt att se som minne från studierna på Multimedia: pedagogik – teknik på Stockholms universitet.

Konceptutveckling har jag erfarit i flera av de kurser på denna utbildning både teoretisk och praktiskt. Det ingår t.ex. att tänka på att man bygger för människor som är viktigast att tänka på då man tar fram ett koncept. Berättandet och analys är också viktiga i alla koncept oavsett om det är stort eller litet.

Konceptet Plattan
Konceptet Plattan
MM07 affisch
MM07 affisch